Welkom op de website van de VVD Landgraaf

De VVD Landgraaf is een eigentijdse volkspartij waarin liberale ideeën centraal staan. Een lokale partij met herkenbare landelijke binding handelt binnen een referentiekader waarin Vrijheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Sociale rechtvaardigheid en Gelijkwaardigheid van alle mensen de waarden zijn. Binnen de VVD Landgraaf spreken bestuurders en vertegenwoordigers in de Raad elkaar op professionele wijze aan op hun verantwoordelijkheid. De VVD Landgraaf is van mening dat Landgraaf de moeite waard is om er te wonen, werken en recreëren. Wij staan voor een beter Landgraaf voor alle bewoners en geven steun waar nodig om de gelijkwaardigheid van iedereen veilig te stellen.

Doorontwikkeling Wilhelminaberg Landgraaf

24 sep 2014 - Ondertekening intentieovereenkomst op 23 september
Landgraaf - Op dinsdag 23 september wordt de intentieovereenkomst voor het project
‘doorontwikkeling van de Wilhelminaberg’ ondertekend door Snowworld, gemeente Landgraaf,
Philips, Play4Power, Heusschen*Copier, Ton Vandenbergh Architecten, Ziut, Desk VGO groep
en Luxpark. De intentieovereenkomst houdt in dat de partijen zich uitspreken hun kennis en expertise in te
brengen om de Wilhelminaberg door te ontwikkelen als toeristisch recreatieve bestemming in
Landgraaf en Parkstad Limburg; voor toeristen uit de Euregio en (ver) daarbuiten.
Op korte termijn wordt gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van de doorontwikkeling van
de Wilhelminaberg. De Wilhelminaberg heeft uiteraard al een grote ontwikkeling doorgemaakt; van
stortplaats voor mijnsteen in het verleden naar de huidige toeristische attractie van formaat.
De doorontwikkeling van de Wilhelminaberg richt zich op een zestal nieuwe onderdelen; Innovatieve
en interactieve verlichting op de trap, een ‘landmark’ op de top, een nieuwe route naar de top en
verbetering van de bestaande route, een speelpark met toestellen waarmee tevens energie kan
worden opgewekt en het benutten van het dak van de hallen van Snowworld voor zonne-energie en
andere duurzame energietoepassingen. Deze projectonderdelen vormen samen met hetgeen nu al
aanwezig is, uit een nieuwe sterke totaalbeleving.
Als de partijen in gezamenlijkheid uit het onderzoek concluderen, dat de doorontwikkeling in z'n
geheel of op onderdelen haalbaar en wenselijk is, vindt de doorontwikkeling ook daadwerkelijk plaats.
Het onderzoek zal naar verwachting een jaar in beslag nemen.
Partijen zijn eveneens overeengekomen om het project doorontwikkeling van de Wilhelminaberg aan
te melden voor het IBA-label; de Internationale Bau Ausstellung (IBA) wordt in 2020 in Parkstad
Limburg afgerond met de presentatie van een aantal spraakmakende gerealiseerde projecten.
LEES VERDER

meer...

Deze VVD website maakt gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid